Ngành công nghiệp thuốc lá có phát triển nhanh nhất trên thế giới ?

Ngành công nghiệp thuốc lá có phát triển nhanh nhất trên thế giới ?

Ngành công nghiệp thuốc lá có phát triển nhanh nhất trên thế giới ?

Mt bài báo trên tp chí The Motley Fool, ch ra rng do s gia tăng dân s và s thay đi ca sự phát triển nghành thuc lá đang lan rng trên khp thế gii, và tương lai vn còn sáng sa cho các c phiếu nghành thuc lá nói chung.

” Luôn luôn là thách thức đ xác đnh tc đ tăng trưởng dài hn ca bt kỳ ngành nào và sự phát triển nghành thuc lá. Chc chn, mi th đều thay đi và d báo thường có th chng minh là không chính xác “, đây là tuyên b m đu ca bài báo. Tuy nhiên, nó vn tiếp tc, mi th khác nhau trong sự phát triển nghành thuc lá, nơi s gim sút ca số lượng hút thuc lá không phi là tiêu chí đánh du s kết thúc ca một ngành công nghip nhiều khói này.

Khi người tiêu dùng trên thế giới phát trin tr nên có ý thc sâu sắc v sc kho hơn, và hút thuc đang tr nên ít ph biến hơn, nhiu người hút thuc đang quyết đnh kim chế thói quen này lại. Tuy nhiên, bài báo ch ra rằng, mc dù vi điu này có nghĩa là người hút thuc lá ít hơn, nhưng do s gia tăng dân s đc bit là các quc gia không phát trin, s người hút thuc vn có th tăng lên thay vì gim. “Điu này có th to ra mt cơn gió thúc đẩy các công ty thuc lá truyền thống, nhng người có th to ra một nghành công nghiệp nguy hiểm nhưng đem lại nhiều thuế cho các chính ph trên toàn cu”.

Ngoài ra, do s ra đi ca sn phm vaping, các công ty thuc lá bây gi có th cung cp cho người tiêu dùng ca h mt s thay thế an toàn hơn. Trên thc tế, các nhà sn xut chính trong ngành, c th là BAT (British American Tobacco), PMI (Philip Morris International) và Japan Tobacco đu đu tư vào các công ngh này vi PMI thm chí còn nói rng mc tiêu ca nó là ngng bán thuc lá thông thường. Tt cả những điu này đều chúng tỏ một điều rằng: “ngành công nghip thuc lá có th tr thành một ngành phát trin nhanh nht trên thế gii. Và theo đó, hiện tại có th là thi đim lý tưởng đ xem xét việc đu tư vào nó, “kết lun bài báo cho biết.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button