TINH DẦU ATOOLL juice

311,111

 Nicotine 50ni 50mg 5%: Đậm.

– Vị: Đậm.

– Ngọt: Nhẹ. 

– The: nhiều. 

– Khói: Nhiều.

[kmdau]